Общи условия за ползване

Условия за ползване и обект на продажба

Обект на продажба са стоките, предлагани в интернет магазина www.dvsportbg.com. Информацията за съответния артикул като марка, състав, размер и др., предлаган в интернет магазина, е описана като инфорамция на съответния атрикул. За улеснение и задоволяване на потребителя, е възможно да добавим и допълнителна информация.всички артикули в on-line магазина са с етикет.

                                                 ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ www.dvsportbg.com

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. Уеб Мастер 2016 ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

I. Общи условия
• “www.dvsportbg.com” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на Уеб Мастер 2016  ЕООД• Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от
Уеб Мастер 2016 ЕООД

 1. • Уеб Мастер 2016 ЕООД чрез “www.dvsportbg.com ” има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана.]
  • При липса на складова наличност от заявената стока Уеб Мастер 2016 ЕООД чрез “www.dvsportbg.com”, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.
  • При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Уеб Мастер 2016 ЕООД чрез “www.dvsportbg.com ” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
  • Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от Уеб Мастер 2016 ЕООД чрез “www.dvsportbg.com ” на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента процеса на поръчка.
  • Уеб Мастер 2016 ЕООД чрез “www.dvsportbg.com ” се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му.
  • Уеб Мастер 2016 ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес "www.dvsportbg.com”.
  • Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. Уеб Мастер 2016 ЕООД допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.
  • Всички обявени цени са в български левове .
  II. Права и задължения на страните
  1. Уеб Мастер 2016 ЕООД се задължава:
  • да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 4 работни дни;
  • да достави в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока; При сезонни разпродажби е възможно срокът за доставки да бъде удължен, но не повече от 1 работна седмица.
  • преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката);
  • гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.
  2. Клиентът се задължава:
  • да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
  • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
  Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка. Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.
  При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Уеб Мастер 2016 ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

  Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
  • доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
  • цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
  • при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.
  При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) office@dvsportbg.com или устно (по телефон), 0888405253 в срок не по-дълъг от 14 работни дни.
  Клиентът има право в срок не по-дълъг от 14 работни дни, без да дължи обезщетение или неустойка, без да заплаща каквито и да е разходи и без да посочва причина, да върне получените артикули на адрес гр. София 1229 Връбница 1 бл.533-б-41
  Връщането се допуска при следните условия:
  • заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от Уеб Мастер 2016 ЕООД електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката;
  • стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от Уеб Мастер 2016 ЕООД – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава);
  • клиентът съгласува с представител на Уеб Мастер 2016 ЕООД адреса, на който Уеб Мастер 2016 ЕООД желае да получи обратно стоката;
  • съгласно разпоредбите на ЗЗП, Уеб Мастер 2016 ЕООД възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.
  Уеб Мастер 2016 ЕООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

  Връщане на платени суми с наложен платеж.
  При връщане на суми, платени с наложен платеж е необходимо да има идентичност между поръчващия стоката и връщащия стоката, без значение кой я е получил. Именно поръчващият и връщащият ще получи обратно парите, които е платил с наложен платеж. Ако поръчващият е дете, парите се връщат по сметка на детето или на неговия законен представител - майка, баща, или настойник. За целта е необходимо да се представи Удостоверение за раждане или Решение за назначаване на настойник.

  III. Лични данни

  • Уеб Мастер 2016 ЕООД чрез “www.dvsportbg.com” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление зарегистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
  • При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Уеб Мастер 2016 ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
  • Уеб Мастер 2016 ЕООД чрез “www.dvsportbg.com” има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес:office@dvsportbg.com.
  • Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “ Уеб Мастер 2016 ЕООД чрез “www.dvsportbg.com”. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

  • С извършването на регистрация в www.dvsportbg.com клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че клиентът не желае да получава рекламни съобщение, той може да се откаже от абонамента си чрез специален вграден линк за отписване, съдържащ се във всяко рекламно съобщения.

  IV. Разкриване на информацията
  • “ Уеб Мастер 2016 ЕООД чрез “www.dvsportbg.com” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
  • е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
  • Уеб Мастер 2016 ЕООД чрез “www.dvsportbg.com” е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

  V. Отговорност
  • Уеб Мастер 2016 ЕООД чрез “www.dvsportbg.com” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Уеб Мастер 2016 ЕООД чрез “www.dvsportbg.com” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Уеб Мастер 2016 ЕООД чрез “www.dvsportbg.com”.

  VI. Арбитраж
  Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Уеб Мастер 2016 ЕООД съобразно българското законодателство.

  VII. Гаранционни условия:
  1. Фирма Уеб Мастер 2016 ЕООД дава на своите клиенти с всяка закупена стока с гаранция, гаранционна карта, в която са упоменати:
  • адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената техника;
  • гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители;
  • гаранционен срок на закупената стока;
  2. С изключение на задълженията специално посочени в тази гаранция, Уеб Мастер 2016 ЕООД не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда в следствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.
  3. За всички продукти важат гаранционните условия на съответния производител или оторизирани сервизни центрове. В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката.

  VIII. Ограничения за гаранцията
  Гаранцията отпада в случай на:
  1. Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.
  2. Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
  3. При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.

  IX. Допълнителни условия:
  1. Уеб Мастер 2016 ЕООД не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.
  Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!

  X. Използване на "бисквитки" и интернет маркетинг
  Уеб сайтът www.dvsportbg.com ползва "бисквитки" с цел подобряване обслужването на клиентите и проследяване на техните нужди и предпочитания. "Бисквитките" се използват и за нуждите на интернет маркетинга, като това позволява показването на рекламни съобщение в уеб пространството пред потребители, които вече са посетили веднъж www.dvsportbg.com; Всеки клиент може да спре излъчването на рекламите чрез използването на специалния бутон за отказ вграден в този тип реклами.

  XI. Имейлинг политика
  С извършването на регистрация в www.dvsportbg.com клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че не желаете да получавате съобщения от нас, моля да приемете нашите извинения за причиненото неудобство и да се отпишете от линка присъстващ във всеки изпратен имейл бюлетин.

 

 

 

 

ПРОМО ПРОДУКТИ

Burberry WEEKEND EDP, 100 ml Тестер -20%Add to favoriteCompare Products

Burberry WEEKEND EDP, 100 ml Тестер

65,00лв.52,00лв.
Тестер Burberry WEEKEND, дамски, EDP, 100 ml
Burberry Touch EDP 100ml Тестер -20%Add to favoriteCompare Products

Burberry Touch EDP 100ml Тестер

57,00лв.45,60лв.
Тестер Burberry LONDON, мъжки, EDT, 100 ml

МАРКИ ПРОДУКТИ